Nowa Fala Telewizja internetowa

Nowa Fala.tv – Nowa Telewizja Internetowa

Jest to projekt Fundacji Nowa Fala stworzony w formie Telewizji internetowej i jego misją jest realizacja programów internetowych tematycznych w sferze edukacji, promocji kultury i sztuki, rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałaniu patologiom i wykluczeniom społecznym.

Chcemy angażować jednoczyć społeczeństwo do wspólnego działania i wypowiadania się na różne tematy.

Chcemy by ta telewizja internetowa była dla wszystkich zarówno widzów jak i twórców, organizacji, firm i sektora pozarządowego chcemy zwracać uwagę na tematy trudne w których widzimy jakiś problem społeczny i starać się przeciwdziałać, by nie było już za późno.

Chcemy aby ten projekt miał również formę platformy do wymiany doświadczeń zdobywania i praktykowania w sferze produkcji telewizyjnych (internetowych) dla młodych twórców dziennikarzy oraz osób w czasie kształcenia.

Nasze działania będziemy ukierunkowywać do wspierania przedsiębiorczości promować małe inicjatywy ukazywać lokalne formy przedsiębiorczości.

W obecnych czasach media mają ogromną moc tym bardziej internetowe jednoczą społeczeństwo w sposób interaktywny i wirtualny. Dzięki interaktywności nowych mediów możemy bezpośrednio kontaktować się z widzami co daje dużą przewagę w kontaktach i wymianach doświadczeń oraz poznawaniu ich opinii na dany temat.

Produkowane przez nas audycje będą miały charakter edukacyjny, informacyjny, będziemy informować o ciekawych wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach, jak również transmitować audycje na żywo w formie wywiadów, reportaży, szkoleń, webinarów.